Угода

Терміни:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міст Плюс» (далі – «Компанія») – компанія, що веде діяльність з просування та реалізації продукції з товарним знаком Siberian Wellness і супутніх груп товарів.

Сайт – сервіс, що розміщений за адресою www.ua.siberianhealth.com і є власністю Компанії.

Користувач – відвідувач Сайту, який має статус Консультанта або Привілейованого клієнта в Компанії.

Відвідувач – потенційний користувач Сайту, який не пройшов процедуру реєстрації Консультанта або Привілейованого клієнта, але має можливість переглядати Контент, розміщений на Сайті.

Консультант – людина, яка уклала Угоду з Компанією, купує продукцію Компанії для особистого користування, рекомендує її іншим людям і веде діяльність з інформування та просування продукції та діяльності Компанії на регулярній або нерегулярній основі. Угоду Консультанта можна укласти на Сайті в порядку, передбаченому цією Угодою користувача, або в Центрі обслуговування Компанії (ЦОКу). У разі якщо співпраця Консультанта з Компанією носитиме систематичний характер і діяльність Консультанта буде спрямована на систематичне отримання прибутку, він повинен зареєструватися як підприємець відповідно до законодавства своєї країни.

Привілейований клієнт – людина, яка уклала Реєстраційну угоду з Компанією, купує продукцію Компанії для особистого користування і може рекомендувати її іншим людям. Реєстраційну угоду Привілейованого клієнта можна укласти, зареєструвавшись на Сайті в порядку, передбаченому цією Угодою користувача, або в ЦОКу.

Клієнт – повністю дієздатна фізична особа, яка є користувачем Сайту, формує Замовлення за допомогою Інтернет-магазину або зазначена як одержувач Товару в Замовленні та використовує Товари, придбані з використанням Інтернет-магазину, виключно для особистих, родинних, домашніх та інших потреб, не пов'язаних з веденням підприємницької діяльності.

Адміністрація Сайту – група працівників Компанії та її довірених осіб, яка встановлює порядок використання Сайту, керує його роботою, контролює виконання Користувачами цієї Угоди.

Контент – тексти, зображення, товарні знаки, логотипи, гіпертекстові посилання, аудіовізуальні твори, музичні твори, літературні твори, презентації, програми для ЕОМ, мобільних телефонів, їх фрагменти, інформація, інші об'єкти.

Інтернет-магазин – сайт, що належить Продавцю та має адресу в мережі Інтернет www.ua.siberianhealth.com, який надає Клієнтам можливість:
— ознайомитися з описом Товарів, які пропонує Продавець своїм Клієнтам, умовами оплати і доставки;
— оформити Замовлення.

Служба доставки – третя особа, що надає послуги з доставки Товарів Клієнтам за договором з Продавцем.

Товар – об'єкт матеріального світу, не вилучений з цивільного обороту і запропонований до продажу з використанням Інтернет-магазину.

Замовлення – належним чином оформлений запит Клієнта на доставку на вказану адресу переліку Товарів, вибраних з використанням каталогу Товарів, опублікованого в Інтернет-магазині.

Клієнтська база – база даних користувачів, зареєстрованих на Сайті, що включає особисті дані клієнтів.

Служба роботи з Клієнтами – служба (зворотний зв'язок на Сайті, гаряча лінія), яка допомагає Клієнту вирішувати питання, пов'язані з використанням Сайту та Інтернет-магазину.

Cookies – невеликий фрагмент даних, що створений веб-сервером або веб-сторінкою та зберігається на комп'ютері Користувача у вигляді файлу, який веб-клієнт щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

Кошик – перелік Товарів, вибраних Клієнтом в Інтернет-магазині.

Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежується її власником відповідно до законодавства України.

Особистий кабінет – розділ Сайту, що доступний Користувачу тільки після авторизації та містить персональну інформацію Користувача.

Обліковий запис – особисті дані Користувача, що використовуються для входу на Сайт.

Пропозиція Продавця – доступна інформація про Товари, запропоновані для продажу на Сайті за цінами і на умовах згідно з чинними тарифами Продавця.

Спеціальна пропозиція – пропозиція Продавця, що містить інформацію про знижки, подарунки, інші особливі умови придбання Товару на Сайті.

Бонус – продукція, яку додатково пропонує Продавець до Замовлення Клієнта, що оформлюється за спеціальною пропозицією на умовах, які визначаються за розсудом Продавця. Бонусом можуть бути Товари або інша продукція.

Угода Консультанта – договір, укладений між ТОВ «Міст Плюс» і фізичною особою, яка виявила бажання стати Консультантом Компанії.

Бали – фіксований цифровий показник, встановлений індивідуально для кожного продукту Компанії.

Наставник – Консультант або Привілейований клієнт, який запросив кандидата (Консультанта або Привілейованого клієнта) до співпраці з Компанією, був зареєстрований Компанією як Наставник, і який здійснює інформаційну підтримку залучених осіб, їх навчання, просвіту і наставництво.

Реєстраційний комплект – комплект літератури і матеріалів, який купує кандидат, що воліє розпочати співпрацю з Компанією. Склад Реєстраційного комплекту для Привілейованого клієнта і Консультанта відрізняється. Склад Реєстраційного комплекту і його ціна можуть змінюватися на розсуд Компанії. Поточна ціна Реєстраційного комплекту визначена в прайс-листі Компанії, що діє на території певної країни.

Центр обслуговування Компанії (ЦОК) – це спеціалізований центр Компанії, призначений для роздрібного продажу продукції з товарним знаком Siberian Wellness і навчальних матеріалів Компанії; для обслуговування роздрібних покупців, Привілейованих клієнтів і Консультантів Компанії; для проведення презентацій, майстер-класів, зустрічей або інших заходів, що сприяють підтримці бізнесу Консультантів Компанії або просуванню продукції Компанії; для отримання інформації про продукцію і акції Компанії або бізнес-інформації Компанії.

 1. Предмет Угоди

  1. Ця Угода з Користувачем (далі – «Угода») є юридичною угодою між Користувачем і Компанією, що встановлює правила використання Сайту.
  2. Реєстрацією на Сайті або підписанням Угоди Консультанта Користувач підтверджує свою повну згоду з умовами цієї Угоди.
  3. У разі незгоди з будь-якими умовами Угоди Користувач зобов'язується негайно припинити користування Сайтом. При цьому він може залишитися Консультантом Компанії.
  4. Реєстрацією на Сайті Користувач підтверджує, що має необхідну правоздатність і повноваження для прийняття цієї Угоди, здатний виконувати умови Угоди і нести відповідальність за порушення Угоди, в тому числі щодо правовідносин, які виникли внаслідок користування Сайтом.
  5. Користувач несе персональну відповідальність за публікацію Контенту в усіх формах і способах, доступних на Сайті, включаючи огляди і відгуки про Товари, і всі наслідки, пов'язані з його публікацією.
  6. Розміщуючи Контент, Користувач гарантує, що має всі права і повноваження, необхідні для передачі прав відповідно до п. 6.5 цієї Угоди.
  7. Розміщуючи Контент, Користувач надає право будь-якому Відвідувачу Сайту на доступ до Контенту.
  8. Дизайн і структура цього Сайту, а також інші його елементи, які є об'єктом охорони відповідно до цивільного законодавства України, не можуть відтворюватися (копіюватися, імітуватися) повністю або частково для створення на їх основі нових інформаційних об'єктів або для будь-яких інших цілей, що порушують законодавство.
  9. Зображення, графіка, звукова або відеоінформація не можуть копіюватися для розміщення на інших сайтах або для поширення шляхом створення копій на паперових або магнітних носіях без письмового дозволу Компанії.
 2. Зміни

  1. Адміністрація Сайту залишає за собою право в будь-який час:
   • Змінювати умови цієї Угоди;
   • Вдосконалювати, додавати, змінювати або припиняти роботу Сайту або будь-яку частину Сайту в будь-який час на свій власний розсуд.
  2. У разі потреби Адміністрація Сайту залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати, оновлювати, додавати, припиняти, видаляти, переглядати або іншим чином змінювати будь-яку частину цієї Угоди в цілому або частково, в будь-який час. Відносно змін до цієї Угоди, які Адміністрація Сайту вважає суттєвими, вона помістить повідомлення на Сайті – розмістить посилання на головній сторінці під найменуванням «Оновлена Угода користувача» на доречний період часу. Якщо Відвідувач надає інформацію Адміністрації Сайту, заходить на сайт або користується Сайтом будь-яким чином після того, як цей Договір було змінено, вважається, що Відвідувач прочитав, зрозумів, схвалює і беззастережно згоден з такими змінами. Остання версія цього Договору буде доступна на Сайті та замінить всі попередні версії цього Договору.
  3. Сайт, цілком або частково, може бути вдосконалено, змінено, або його роботу може бути припинено за рішенням Компанії-власника. Будь-які поліпшення, доповнення або змінення Сайту підпадають під дію цієї Угоди.
 3. Доступ

  1. Відвідувач має отримати доступ до Інтернету і оплатити будь-яку вартість послуг, пов'язаних з таким доступом, для використання Сайту. Крім того, він повинен мати все обладнання, необхідне для доступу в Інтернет.
  2. Відвідувач є і буде відповідальною особою за придбання, підключення, установку, завантаження, використання і підтримання будь-якого комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, телефонних (дротових або інших) послуг і послугу підключення до Інтернету свого персонального комп'ютера і відносно всіх пов'язаних з цим витрат.
  3. Відвідувач одноосібно є відповідальним за перевірку свого комп'ютерного і програмного забезпечення на наявність комп'ютерних вірусів та інших пов'язаних з цим проблем перед використанням свого комп'ютерного і програмного забезпечення.
  4. Компанія беззастережно відмовляється від будь-якої відповідальності або зобов'язань за будь-які помилки або збої, пов'язані з несправною роботою або збоєм комп'ютерного або програмного забезпечення Відвідувача в зв'язку з використанням Сайту або якихось з його частин.
 4. Правочинність

  1. Відвідувач гарантує, що йому 18 (вісімнадцять) або більше років. Якщо Відвідувач молодше вісімнадцяти років, Компанія не несе відповідальності за використання ним Сайту.
  2. Деякі характеристики цього Сайту (включаючи без обмеження реєстрацію Користувача) і деякі Продукти можуть вимагати досягнення більш старшого віку і/або інших вимог правочинності.
  3. Продавець пропонує до продажу, продає і відправляє Товари тільки на території України.
 5. Реєстрація Користувачів і підтримка Статусу

  1. Кандидат вибирає статус Привілейованого клієнта або Консультанта і укладає відповідну Реєстраційну угоду з Компанією або Угоду Консультанта.
  2. Зареєструватися як Привілейований клієнт на Сайті можна двома способами:
   • При купівлі продукції як неавторизований Користувач при переході за посиланням «Продовжити».
   • При заповненні онлайн-форми на сторінці «Реєстрація».
  3. Зареєструватися як Консультант на Сайті можна в такий спосіб:
   • При заповненні онлайн-форми на сторінці «Реєстрація».
   • При заповненні онлайн-форми в Особистому кабінеті Привілейованого клієнта.
  4. Реєстрація Відвідувача як Консультанта передбачає придбання Реєстраційного комплекту Консультанта. Придбати Реєстраційний комплект Консультанта можна двома способами: при першому Замовленні в Інтернет-магазині або в Центрі обслуговування Компанії.
  5. Всі інші способи реєстрації, а також умови співпраці з Компанією в якості Консультанта, права і обов'язки тих, хто реєструється в Компанії та на Сайті, зазначені в Стандартах Співробітництва Компанії, з якими можна ознайомитися за посиланням https://ua.siberianhealth.com/ua/shop/page/standards-of-collaboration/
  6. При реєстрації в Компанії будь-яким способом (на Сайті або в порядку, передбаченому Стандартами Співробітництва Компанії) Користувачеві надається індивідуальний номер, який є одночасно логіном Облікового запису.
  7. При реєстрації будь-яким зазначеним у пп. 5.2 і 5.3 способом до кожного зареєстрованого Користувача прикріплюється Наставник. Наставника може бути призначено двома способами:
   • Користувач самостійно вказує індивідуальний номер Наставника.
   • Користувач вибирає Наставника з автоматично запропонованих Сайтом, вибраних на підставі певного міста, П. І. Б. Наставників, їх рангу і фотографії (якщо є).
 6. Права та обов'язки Користувача

  1. Авторизований Користувач має право вільно робити Замовлення в Інтернет-магазині, залишати відгуки та огляди Продукту, якщо є така можливість, і виконувати будь-які інші дії, передбачені функціоналом Сайту.
  2. Користувач має право розміщувати на Сайті Контент відповідно до умов цієї Угоди.
  3. Користувач зобов'язується не розміщувати Контент провокаційного, грубого, образливого і агресивного характеру, що суперечить моральним і етичним нормам, порушує чинне українське або міжнародне законодавство, здатен завдати шкоди Сайту і/або Компанії-власнику, порушує права, в тому числі інтелектуальні, третіх осіб, містить образи або неконструктивну критику на адресу Компанії-власника та її співробітників.
  4. Користувач зобов'язується не публікувати Контент екстремістського та порнографічного змісту, контент, який розпалює міжнаціональну або релігійну ворожнечу, закликає до насильницького скинення чинної влади, контент фашистського або нацистського змісту.
  5. При реєстрації на Сайті способами, зазначеними в розділі 5 цієї Угоди користувача, або будь-яким іншим способом, передбаченим Стандартами Співробітництва Компанії, Користувач зобов'язується вказати вірну реєстраційну інформацію. Компанія не вимагає від Користувача вказати вірну додаткову інформацію і не вживає заходів, спрямованих на перевірку вірності додаткової інформації Користувача, крім персональних даних у статусі Консультанта.
  6. При реєстрації в якості Консультанта Компанія може запитати копію чинного загальногромадянського паспорта.
  7. На весь Контент, який публікується на Сайті в записах або коментарях, поширюється дія авторського права. Всі запозичені матеріали повинні мати вказання імені автора, якщо воно вказано на сайті-джерелі, а якщо його встановлення неможливе – значок копірайту (©). Гіперпосилання на запозичені матеріали, розміщені раніше в Інтернеті, схвалюються, а у тому разі, коли автор заявить про їх необхідність, – потрібні обов'язково. Користувач зобов'язується не приписувати собі авторство чужих текстів або зображень.
  8. Користувач несе відповідальність за порушення цієї Угоди відповідно до законодавства України.
  9. У разі завдання шкоди третім особам, іншим Користувачам або Сайту Користувач зобов'язується відшкодувати завдані збитки в повному обсязі та в розмірі відповідно до чинного законодавства України.
  10. Користувач несе відповідальність і всі витрати (включаючи відшкодування збитків, шкоди, штрафів, судових та інших витрат і видатків) у разі пред'явлення третіми особами будь-яких претензій, включаючи, але не обмежуючись претензіями, пов'язаними із захистом інтелектуальних прав третіх осіб, і за будь-які зобов'язання, що виникли у Сайту в зв'язку з вимогами третіх сторін, що пов'язані або виникли внаслідок порушення Користувачем умов цієї Угоди. Користувач зобов'язується вжити всіх необхідних і можливих заходів, спрямованих на виключення Сайту та Компанії з числа відповідачів.
  11. Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам логін або свій індивідуальний номер і пароль, вказані при реєстрації. У разі виникнення у Користувача підозр щодо безпеки його облікового запису або можливості його несанкціонованого використання третіми особами Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту, оформивши запит в Особистому кабінеті в розділі «Зворотний зв'язок» або на адресу електронної пошти callcentre.ua@sibval.com. Також Користувач самостійно в будь-який час може змінити свій пароль в Особистому кабінеті.
 7. Права і обов'язки Адміністрації Сайту

  1. Компанія зобов'язується захищати реєстраційну та іншу інформацію Користувача.
  2. Компанія зобов'язується не розголошувати реєстраційну та іншу інформацію Користувача третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством, цією Угодою, Умовами дистанційного продажу Інтернет-магазину і Політикою конфіденційності.
  3. Адміністрація Сайту не займається розглядом та вирішенням суперечок і конфліктних ситуацій, що виникають між Користувачами Сайту, проте залишає за собою право заблокувати сторінку Користувача в разі отримання від інших Користувачів мотивованих скарг на некоректну поведінку цього Користувача на Сайті.
  4. Компанія не несе відповідальності за самостійне розкриття Користувачем своєї реєстраційної інформації іншим Користувачам.
  5. Адміністрація Сайту має право, але не зобов'язана здійснювати модерацію тексту, фотографій, коментарів та інших матеріалів, які розміщують Користувачі на Сайті.
  6. Адміністрація Сайту має право видалити будь-який текст, фотографію, коментар Користувача без сповіщення та пояснення причин.
  7. Адміністрація Сайту не контролює дотримання Користувачами авторських прав на інтелектуальну власність і не несе відповідальності за порушення їх Користувачами Сайту.
  8. Адміністрація Сайту не дає ніяких гарантій, висловлених явно чи припустимих, що матеріали, що публікуються на Сайті, корисні й цікаві.
  9. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди або чинного законодавства України Сайт залишає за собою право передачі у встановлених законом випадках реєстраційної інформації, IP-адреси, будь-який іншої інформації правоохоронним органам і суду.
  10. Адміністрація Сайту використовує інформацію про дії Користувача з метою поліпшення роботи Сайту.
  11. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди Адміністрація Сайту має право тимчасово зупинити або припинити доступ до Сайту і до будь-яких його сервісів і заблокувати сторінку Користувача.
  12. Адміністрація Сайту залишає за собою право вводити будь-які обмеження щодо користування Сайту.
  13. Адміністрація Сайту або Компанія залишає за собою право закрити, тимчасово зупинити, змінити Сайт або його частину без попереднього сповіщення Користувача.
 8. Інше

  1. У разі виникнення запитань і претензій з боку Користувача він мусить звернутися в Службу роботи з Клієнтами Компанії через форму Зворотного зв'язку на Сайті. Всі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.
  2. Ця Угода набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем своєї згоди з її умовами через реєстрацію на Сайті. До здійснення процедури реєстрації Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з усіма положеннями цієї Угоди.
  3. Користувач добровільно додає Контент на Сайт, при цьому Користувач зберігає інтелектуальні та будь-які інші права, що належать йому щодо Контенту.
  4. Розміщуючи Контент, Користувач підтверджує, що цим безплатно надає Компанії та Сайту право на показ, відтворення, зміну, зберігання, відкриту демонстрацію, адаптування, публікацію, поширення, архівацію, переклад і будь-яке інше використання Контенту або будь-якої його частини без обмеження терміну і території дії .
  5. Користувач визнає за Компанією всі права на Сайт як єдиний об'єкт, включаючи всі його складові.
  6. Приймаючи цю Угоду, Користувач висловлює свою згоду з тим, що:
   • При розміщенні Контенту Користувач не стає співавтором Сайту і відмовляється від будь-яких претензій на таке авторство в майбутньому.
   • У разі розміщення Контенту, спеціально створеного Користувачем для розміщення на Сайті, виняткове право на такий Контент зберігається за Користувачем.
  7. Доступ до матеріалів Сайту, зокрема до Контенту надається Користувачеві виключно для особистого використання та ознайомлення. Без попередньої письмової згоди власників відповідних прав Користувач не має права використовувати, відтворювати, поширювати будь-яким способом, копіювати, публічно показувати, передавати в ефір для загального відома, перекладати, переробляти або використовувати у будь-який інший спосіб у будь-яких інших цілях матеріали Сайту.
  8. Адміністрація Сайту і Компанія не несуть ніякої відповідальності за цілість і непошкодженість Контенту, розміщеного на Сайті.
  9. У разі якщо Адміністрація Сайту або Компанія в будь-який момент не вимагають від Користувача виконання будь-яких умов цієї Угоди, це не скасовує права Адміністрації Сайту або Компанії вимагати такого виконання пізніше, так само як і вживати заходів, спрямованих на виконання Користувачем умов цієї Угоди.
  10. Після припинення дії Угоди Компанія продовжує володіти всіма переданими правами на Контент без будь-яких зобов'язань оплати Користувачеві за його використання.
  11. Ніякі положення цієї Угоди не обмежують права Адміністрації Сайту, Компанії або Користувача укладати аналогічні угоди з будь-якою іншою особою.
  12. Визнання недійсною однієї з умов або положень цієї Угоди не є підставою для визнання недійсними будь-яких інших умов або положень Угоди.
  13. Користувач погоджується, що у разі виникнення суперечок вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
У вас ще залишились запитання?
Якщо у вас виникли питання щодо обслуговування і доставки, звертайтеся до кол-центру або пишіть на e-mail

[}item{]