0-800-402-700 гаряча лінія в Україні
+7 (383) 328 10 60 міжнародний дзвінок

Хронобіологія – біоритми і здоров’я


 

Хронобіологія – це наука, що вивчає умови виникнення, природу, закономірності й значення біологічних ритмів, а також взаємозв’язки між біоритмами та здоров’ям людини.
 

 

Біоритми – це основа життя. Вони є основою адаптації організмів і забезпечують єдність живої та неживої природи, задають порядок існування Всесвіту й кожного з нас. Усі живі істоти на Землі – від рослин до вищих ссавців – підкоряються біологічним ритмам, які залежать від ритмічних змін у зовнішньому середовищі (світлового дня, коливань електромагнітного поля Землі тощо).

Гіппократ
Авіцена

 

Корені знань про біоритми сягають далекої старовини. До нашого час дійшли трактати Гіппократа Авіцени, у яких значна увага приділялася здоровому способу життя, базованому на правильному чергуванні фаз активності й відпочинку. Засновником сучасної школи вивчення біологічних ритмів є професор Франц Халберг. У вивчення біоритмів значний вклад зробили і російські науковці: І.М. Сеченов, В.І. Вернадський, І.П. Павлов, який вважав, що «у житті людини немає нічого більш владного, ніж ритм».

Іван Михайлович
Сеченов
Володимир Іванович
Вернадський
Іван Петрович
Павлов

 

У людини в залежності від часу доби циклічно змінюються фізіологічний стан, інтелектуальні можливості та навіть настрій. Протягом дня наш організм здебільшого налаштований на переробку накопичених поживних речовин, щоб отримати енергію для активного денного життя. Навпаки, вночі поживні речовини накопичуються, відбувається відновлення тканин і поділ клітин. Як відомо, періодичні зміни властиві не тільки людському організму, але й оточуючому середовищу. Але в сучасному суспільстві найчастіше біологічні ритми не відповідають реальному добовому циклу (тому що наша життєдіяльність практично ніколи не співпадає з реальним світловим днем), що призводить до розузгодження роботи окремих органів і систем. Таким чином, цивілізація неминуче руйнує наш природний біологічний ритм.

Хронобіологія – достатньо молода наука, яка окрім вивчення взаємозв’язків між біоритмами та здоров’ям людини займається розробкою методів і засобів для відновлення й гармонізації порушених біологічних ритмів. На сьогодні цей напрям вважається одним із найперспективніших у профілактичній медицині, оскільки дозволяє впливати на найбільш ранні причини багатьох захворювань.

Siberian Health однією з перших взялася за практичну реалізацію принципів сучасної хронобіології й спільно з провідними вітчизняними спеціалістами в цій сфері розробила першу спеціалізовану лінію засобів хронобіологічної корекції. Засоби хронобіологічної корекції й спосіб хронобіологічної корекції, втілені в серіях «Жива клітина» та «Ритми здоров’я», захищені патентом (№ 2317822, пріоритет виноходу 23.11.2004).

Гармонізація життєдіяльності організму шляхом відновлення природних біологічних ритмів в організмі людини є ще однією базовою складовою здоров’я, основою основ нашого активного довголіття.